ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za februar 2009.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 05.02.2009. U 15:15
Angelina Ilić-Stepić
KOHERENTNA VEROVATNOĆAČETVRTAK, 12.02.2009. U 15:00
Aleksandar Perović
UTAPANJE DEFINETIJEVSKE USLOVNE VEROVATNOĆE U POZNATE VEROVATNOSNE LOGIKEČETVRTAK, 19.02.2009. U 15:00
Nebojša Ikodinović
SENONIVA TEORIJA INFORMACIJA
Dragan Doder

PRIMENE ISKAZNOG KODIRANJAČETVRTAK, 27.02.2009. U 15:00
Dragan Doder
O FORMALNOM ARGUMENTOVANJU

Beograd, 2009.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković