ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za februar 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 07.02.2012. U 15:15
Vojislav Djuric
ČETVRTAK, 14.02.2013. U 15:15
Dragan Doder
TEMPORALNE LOGIKE SA RAZGRANATIM VREMENOM
ČETVRTAK, 21.02.2013. U 15:00
Aleksandar Perovic
ČETVRTAK, 28.02.2013. U 15:00
Aleksandar Perovic


Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković