ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za februar 2017.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 09.02.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
dr. Stevo Todorčević, dr Radoš Bakić
DŽON FON NOJMAN - ŽIVOT I DELO
Sazetak: Tema predavanja je život i delo Džona fon Nojmana, jednog od matematičara koji su obeležili 20. vek i odredili pravac razvoja moderne matematike, fizike i informatike. Predavanje se sastoji od kraćeg uvoda u kome će biti predstvaljena biografija ovog velikog matematičara, nakon čega će dr Stevo Todorčević predstaviti neke od fon Nojmanovih doprinosa matematici. Poseban osvrt dr Todorčević će dati na neke fon Nojmanove probleme na kojima je i sam uspešno radio.


ČETVRTAK, 23.02.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
dr Radoš Bakić
SRPSKI JEZIK - JEDAN POGLED U PROŠLOST
Sazetak: Na predavanju će biti zaokružen dokaz lingvističke jednakosti hram=harem (uz još neke zanimljive teme), a zatim će biti prikazan jedan interesantan primer pojavljivanja srpskog toponima na zapadu.Beograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković