ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za januar 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 17.01.2012. U 15:15
Akademik Aleksandar Kostic
DIGITALIZACIJA *NOVINA SERBSKIH (1813-1868)* I APLIKACIJA ZA NJIHOVU PRETRAGUČETVRTAK, 24.01.2013. U 16:00
Aleksandar Perovic

Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković