ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jul 2015.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 9.07.2015. U 15:00
Aleksandra Arsic
Predstavljanje rada: ENTAILMENT AMONG PROBABILISTIC IMPLICATIONS*
Albert Atserias and Jose L. Balcazar Department of Computer Science Universitat Polit`ecnica de Catalunya

ČETVRTAK, 16.07.2015. U 15:00
Nenad Savic
LOGIKA SA GORNJIM I DONJIM VEROVATNOSNIM OPERATORIMA


ČETVRTAK, 30.07.2014. U 15:00
Sinisa Tomovic
PRIKAZ RADOVA
Prikaz radova: Bisimulacija i izrazajnost logika sa uslovnim verovanjem, stepenima verovanja i sigurnim verovanjem. Linearna temporalna logika sa operatorom frekvencije.

Beograd, 2015.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković