ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za maj 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 9.05.2013. U 15:15
Prof. Dr Aleksandar Perovic
ČETVRTAK, 16.05.2013. U 15:00
Aleksandar Perovic
ČETVRTAK, 23.05.2013. U 15:00
Marija Boricic
ENTROPIJA LOGIKE

Sa jedne strane, koncept uopstene Shannon-ove entropije - entropija particije, a sa druge, predstavljanje logickog sistema preko Lindenbaum-Tarski-jeve algebre kao particije, omogucavaju povezivanje pojma logickog sistema sa entropijom. Prikazacemo tu ideju na primeru polivalentnih iskaznih logika kroz tri moguca pristupa. Ovakvo povezivanje logike i entropije pruza mogucnost klasifikovanja logickih sistema koje korespondira sa brojem istinitosnih (i designiranih) vrednosti jedne polivalentne logike.ČETVRTAK, 30.05.2013. U 15:00
Aleksandar Perovic
HIJERARHIJE VEROVATNOSNIH LOGIKA

Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković