ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za maj 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 8.5.2014. U 15:00
Miodrag Raskovic
NEPREKIDNOST NA DISKRETNOM SKUPU

ČETVRTAK, 22.5.2014. U 15:00
Veljko Vujicic
OSNOVNI MATEMATICKI POJMOVI: BROJ, VEKTOR... I NJIHOV ZNACAJ ZA PRIMENE


Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković