ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2008.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 07.03.2008. U 15:15
Dragan Doder
PRILOZI REŠAVANJU PROBLEMA NEKONZISTENTNIH ISKANIH TEORIJA (GOSTOVANJE NA SEMINARU ZA MATEMATIČKU LOGIKU)ČETVRTAK, 14.03.2008. U 15:00
Miodrag Rašković
ROBINSONOVA KONZISTENTNOST
Nebojša Ikodinivić
KREJGOVA INTERPOLACIONA LEMAČETVRTAK, 21.03.2008. U 15:00
Aleksandar Perović
PRIKAZ ČLANKA: PROBABILITY LOGIC, D. HOOVER-AČETVRTAK, 28.03.2008. U 15:00
Aleksandar Perović
PRIKAZ ČLANKA: PROBABILITY LOGIC, D. HOOVER-A NASTAVAKBeograd, 2008.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković