ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 01.03.2012. U 15:15
Angelina Ilić-Stepić
P-ADSKA ISKAZNA LOGIKA CPL_ZPČETVRTAK, 08.03.2012. U 15:15
Marija Milojević
PRIKAZ RADA BRIDGING THE GAP BETWEEN ABSTRACT ARGUMENTATION SYSTEMS AND LOGICČETVRTAK, 15.03.2012. U 15:15
Angelina Ilić-Stepić
RAZMISLJANJE KAO DINAMICKI SISTEM NAD ZPČETVRTAK, 22.03.2012. U 15:00
Aleksandar Perović
ČETVRTAK, 29.03.2012. U 15:00
Marija Boričić
OD STATISTIČKOG SILOGIZMA DO VEROVATNOSNE DEDUKCIJE

Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković