ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 6.3.2014. U 15:00
Miodrag Raskovic i Nebojsa Ikodinovic
PRIKAZ KNJIGE "Nestandardna analiza", autora Z. Mijajlovica, D. Arandjelovica, M. Raskovica i R. Djordjevica.

ČETVRTAK, 13.3.2014. U 15:00
Danijel Venus, Fakultet tehniih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
SISTEMI DOKAZIVANJA NULTOG ZNANJA
Apstrakt. Predstavljanje i analiza nekoliko vrsta sistema dokazivanja nultog znanja. Ovakvi sistemi slue za dokazivanje tvrdnje usniku u interakciji bez otkrivanja dodatnih informacija osim validnosti same tvrdnje. Najznajnije teoretsko otkri u ovoj oblasti je da se svaki problem iz NP klase moe predstaviti interaktivnim sistemom dokazivanja nultog znanja. Razvoj u ovoj oblasti se kre ka defnisanju novih vrsta nultog znanja kao alternativnih formi, kao i ka raznim konstrukcijama protokola za konkretne namene.

ČETVRTAK, 20.3.2014. U 15:00
Sanvila Raskovic
PREGLED STANJA U RAZVOJU BAZE PACIJENATA PROJEKTA III44006

ČETVRTAK, 20.3.2014. U 15:00
Vladimir Stojanovic
ODLUCIVOST I SLOZENOST MODALNIH LOGIKA (I)

ČETVRTAK, 27.3.2014. U 15:00
Vladimir Stojanovic
ODLUCIVOST I SLOZENOST MODALNIH LOGIKA (II)


Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković