ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2015.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 12.03.2015. U 15:00
Miodrag Raskovic, Natasa Glisovic
RAZVOJ SISTEMA ZA PODRSKU U ODLUCIVANJU U MEDICINI

ČETVRTAK, 19.03.2015. U 15:00
Dr Srevan Berber
PRIKAZ KNJIGE KONSTANTINA PORFIROGENITA "O NARODIMA" I "O TEMAMA"
Ova knjiga sadrzi prevod dva spisa imperatora Romeje (Vizantije), Konstantina Porfirogenita, kao i komentari prevodioca na ruski jezik, Gavrila Laskina. Prvenstveni interes autora je bio da se prevede na srpski jezik spis "O narodima", poznat u literaturi pod nazivom "De AdministrandoImperio", zbog njegovog znacaja za istoriju srpskog naroda i naroda sa kojima zivi i koji ga okruzuju. Me.utim, Laskinov prevod je sadrzavao i spis "O temama", koji je u uskoj vezi sa prethodnim delom, te je i on uvrsten u ovu knjigu. Knjiga je izasla iz stampe u februaru ove godine.
Pored toga, bice dat prikaz istrazivanja predavaca u oblasti savremenih bezzicnih telekomunikacionih sistema i mreza. Resenje problema prenosa sirokopojasnih signala u frekvencijski selektivnom kanalu je jedan od glavnih interesa u teoriji i praksi modernih telekomunikacije. Ova prezentacija ce dotaci neke teorijske aspekte ovog problema i ponuditi moguca resenja.

ČETVRTAK, 26.03.2014. U 15:00
Ljubomir Stevovic
Tema: Carski sin Stefana Nemanje
Beograd, 2015.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković