ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za mart 2016.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 3.03.2016. U 15:00
Nenad Stojanovic
DOPUSTIVI SKUPOVI
Sazetak: Osnovne osobine i pojmovi teorije KPU.

ČETVRTAK, 10.03.2016. U 15:00
Nenad Stojanovic
DOPUSTIVI SKUPOVI nastavak

ČETVRTAK, 17.03.2016. U 15:00
Nenad Stojanovic
DOPUSTIVI SKUPOVI, nastavak
Sazetak: Osnovne osobine i pojmovi teorije KPU.

ČETVRTAK, 24.03.2016. U 15:00

DOGOVOR O PROJEKTIMA ZA LOGIKU I PRIMENE


ČETVRTAK, 31.3.2016. U 15:00
Marija Boricic, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
RACUN VEROVATNOSNIH PRAVILA IZVODJENJA
Apstrakt. Razmatramo racun NKprob verovatnosnih pravila izvodjenja u kojem svakom iskaznom vezniku klasicne logike pridruzujemo bar jedno pravilo za njegovo uvodjenje, i bar jedno pravilo za njegovo izbacivanje. Dokazujemo da je racun NKprob potpun u odnosu na semantiku Carnap-Popper-Leblanc-ovog tipa.Beograd, 2016.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković