ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za MART 2020.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 05.03.2020. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Mladen Zekić, Matematički institut SANU
BIKARTEZIJANSKI ZATVORENE KATEGORIJE I LOGIKA
Bikartezijanske kategorije predstavljaju osnovu za izučavanje teorije dokaza kroz teoriju kategorija. To su kategorije u kojima postoje svi konačni koproizvodi i proizvodi. Na predavanju će biti riječi o bikartezijanski zatvorenim kategorijama koje su standardni kategorijalni model intuicionističke iskazne logike. Biće pokazano da ne postoji bikartezijanski zatvorena kategorija kroz koju se može adekvatno izučavati teorija dokaza klasične iskazne logike.

ČETVRTAK, 12.03.2020. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Rašković, Matematički institut SANU,
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

SLOBODNA TEMA
...


Beograd, 2020.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković