ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za maj 2010.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 06.05.2010. U 15:15
Nebojša Ikodinović
KONAČNA AKSIOMATIZACIJA VEROVATNOSNE LOGIKE I DEOPETAK, 13.05.2010. U 15:00
Nebojša Ikodinović
KONAČNA AKSIOMATIZACIJA VEROVATNOSNE LOGIKE I DEOČETVRTAK, 20.05.2010. U 15:00
Nenad Krdžac
OPISNE LOGIKE I DEOPETAK, 27.05.2010. U 15:00
Nenad Krdžac
OPISNE LOGIKE II DEO

Beograd, 2010.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković