ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za maj 2017.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 11.05.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić
SRPSKI JEZIK-JEDAN POGLED U PROŠLOST
Tema predavnja je etimologija reči JAGNJE i sa njom povezanih reči. Tako na primer, pored drugih veza biće objašnjena i veza ove reči i reči EGIPAT.


ČETVRTAK, 18.05.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Đorđe Đekić
POČECI SRPSKOG ČETNIŠTVA (NASTANAK ČETNIČKE ORGANIZACIJE 1848. GODINE)
Godina 1848. donela je revoluciju uvećem delu Evrope. To revolucionarno vrenje je iskorišćeno da se postavi i pokrene srpsko nacionalno pitanje na celom srpskom etničkom prostoru.
Nastanak četničke organizacije,odnosno organizacije koja bi ratovala primenjujući četničku taktiku, treba shvatiti kao rezultat razvoja srpske nacionalne ideje, vojske Srbije i posledicu međunarodno – pravnog položaja Kneževine Srbije. Sam način ratovanja je imao uzor u ustanku Poljaka protiv Carske Rusije 1830. godine.
Napisao ih je i ovaj način ratovanja razradio Matija Ban, Dubrovčanin, rimokatolik, kome je rimokatolička verska organizacija poslužila kao kičma za stvaranje ove vojne strukture. Četnički način ratovanja nastavio je teorijski da razvija Ljubomir Ivanović svojim delom Četovanje ili četničko ratovanje.


ČETVRTAK, 25.05.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Tjitze Rienstra, University of Luxembourg
RankPL - A QUALITATIVE PROBABILISTIC PROGRAMMING LANGUAGE
In this talk I discuss RankPL, a qualitative variant of a probabilistic programming language with a semantics based on Spohn's ranking theory. RankPL can be used to represent and reason about processes that exhibit uncertainty expressible by distinguishing "normal" from "surprising" events. RankPL allows (iterated) revision of rankings over alternative program states and supports various types of reasoning, including abduction and causal inference. I discuss the language, its semantics, and a number of practical examples.Beograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković