ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za MAJ 2018.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 03.05.2018. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Perovic
O PREFERENCIJALNIM RELACIJAMA
Prvo predavanje u okviru mini kursa u kojem cu prikazati sada vec klasicne radove Sarit Kraus, Danijela Lemana i Menehema Magidora koji se odnose na preferencijalne i racionalne relacije posledice.


ČETVRTAK, 17.05.2018. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet, Beograd
FORMULA E = mc2 - ISTORIJA I KONTRAVERZE
Formulu o ekvivalenciji mase i energije mnogi smatraju najvažnijom formulom koja je do sada otkrivena u fizici, dok je sama ideja o konverziji mase u energiju i obratno, mnogo starija. Autorstvo ove formule se ubičajeno pripusuje Albertu Ajnštajnu, ali je malo poznato da oko toga postoje sporenja. Na predavanju će biti reči o nastanku ove formule kao i kontraverzama koje je prate. Predavanje je nastavak predavanja o nastanku specijalne teorije relativnosti koje je predavač ranije održao na ovom seminaru.


ČETVRTAK, 31.05.2018. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Nebojsa Ikodinovic
Metricki prostori I logikaBeograd, 2018.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković