ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za MAJ 2019.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

CETVRTAK, 09.05.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
O LPP_2 VEROVATNOSNOJ LOGICI (III deo)
Ovo je nastavak prethodnih predavanja sa istim naslovom.

CETVRTAK, 16.05.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
O LPP_2 VEROVATNOSNOJ LOGICI (IV deo)
Ovo je nastavak prethodnih predavanja sa istim naslovom.

CETVRTAK, 16.05.2019. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milan Stosovic, Klinicki centar Srbije
PRIKAZ APLIKACIJE ZA PODRSKU U POSTAVLJENJU DIJAGNOZE KOD IMUNOLOSKIH BOLESTI (ImmunoDgAssist)
Imunoloske bolesti se mogu ispoljavati vrlo slicnim manifestacijama, a ponekad se medjusobno preklapaju tako da u nekim slucajevima i eksperti mogu biti u dilemi o kojoj se bolesti zapravo radi. Zbog toga su oni zaintesovani za odgovarajuce alate koji im tada mogu pomoci. U tom smislu je uradjena aplikacija koja moze da pomogne u nejasnim slucajevima. Aplikacija iz postojece baze podataka (koju su sastavili eksperti, a koja sadrzi pojedinacne slucajave bolesti sa manifestacijama) generise nove informacije do koje eksperti ne mogu doci rasudjovanjem. Aplikacija je jednostavna za upotrebu a konsultacija traje najduze nekoliko minuta.
U osnovi ove aplikacije koriste se jednostavne statisticke mere (senzitivnost i specificnost), zatim konjukcija i disjunkcija kao i if-then pravila. Manifestacije bolesti se povezuju konjunkcijom i disjunkcijom, a zatim se izracunava senzitivnost i specificnost. Na dobijene rezultate se primenjuju if-then pravila. Aplikacija pokazuje da je ovaj jednostavan algoritam vrlo efikasan. Iako se senzitivnost i specificnost odavno primenjuju u ekspretnim sistemeima nije mi poznato da se ovakav konkretan model do sada koristio za DDSS; posebno ne u dijagnostici imunoloskih bolesti.
Pre prikazivanja primera rada aplikacije bice prikazan uvod sa objasnjenjima kako aplikacija radi.

CETVRTAK, 23.05.2019. u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Perović, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu
O LPP_2 VEROVATNOSNOJ LOGICI (V deo)
Ovo je nastavak prethodnih predavanja sa istim naslovom.

CETVRTAK, 30.05.2019. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Mateja Knežević, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
OMAŽ NILS NILSONU
Govorićemo o nekim istorijskim pokušajima povezivanja verovatnosnog i logičkog rezonovanja. Ipak, akcenat će biti na XX veku, zrelom dobu kako logike tako i verovatnoće kao nauke, sa posebnim osvrtom na rad Probabilistic logic Nilsa Nilsona iz 1986, godine, koji je motivisao čitav niz radova na temu verovatnosnih logika.


Beograd, 2019.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković