ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za novembar 2010.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 04.11.2010. U 15:15
Marina Svičević
BAJESOVE MREŽEČETVRTAK, 11.11.2010. U 15:00
Dragan Doder
SINTAKSNO ORIJENTISAN PRISTUP MERENJU PROTIVUREČNOSTI TEORIJEČETVRTAK, 18.11.2010. U 15:00
Miloš Laban
ZASNIVANJE VEROVATNOĆAČETVRTAK, 24.11.2011. U 15:00
Aleksandar Petrović
SLABA POTPUNOST VEROVATNOSNE LOGIKEPETAK, 25.11.2011. U 15:00
Ivan Cukić i Milica Knežević
PRIMENA EKSPERTNIH SISTEMA U MEDICINEBeograd, 2010.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković