ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za novembar 2011.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 03.11.2011. U 15:15
Tatjana Timotijević
DESKRIPTIVNE LOGIKE II DEOČETVRTAK, 10.11.2011. U 15:00
Nebojsa Ikodinović
PRIKAZ RADA "INTEGRALNE LOGIKE"ČETVRTAK, 17.11.2011. U 15:00
Aleksandar Perović
SREDNJI MODELČETVRTAK, 24.11.2011. U 15:00
Aleksandar Perović
PETRI MREZE

Beograd, 2011.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković