ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za november 2012.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 01.11.2012. U 15:15
Marija Lacmanovic
PORTAL IBM AKADEMSKE INICIJATIVEPETAK, 02.11.2012. U 16:00
Zoran Majkic, International Society for Research in S&T, USA
INTENSIONAL P2P DATA INTEGRATIONČETVRTAK, 08.11.2012. U 15:15
Dr Aleksandar Perović
ČETVRTAK, 15.11.2012. U 15:00
Nebojsa Ikodinovic
ČETVRTAK, 22.11.2012. U 15:00
Nebojsa Ikodinovic
ČETVRTAK, 29.11.2012. U 15:00
Nebojsa Ikodinovic


Beograd, 2012.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković