ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za novembar 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 6.11.2014. U 15:00
Aleksandar Perovic
NEMONOTONO REZONOVANJE (NASTAVAK)


ČETVRTAK, 13.11.2014. U 15:00
Vlada Srdanovic
PRIMENA SISTEMA ZA PODRSKU ODLUCIVANJU NA SISTEM BOLESTI VEZIVNOG TKIVA

ČETVRTAK, 27.11.2014. U 15:00
Sinisa Tomovic
BESKONACNA AKSIOMATIZACIJA LOGIKA SA n INFINITARY AXIOMATIZATION OF COMMON KNOWLEDGE


Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković