ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za novembar 2016.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 03.11.2016. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Rados Bakic
KVAZI-TURCIZMI U SRPSKOM JEZIKU
Sazetak: Predavanje se tematski nastavlja na ranija predavanja o srpskom jeziku. Tema predavanje ce biti reci koje se neopravdano ili nedovoljno opravdano smatraju turcizmima.


ČETVRTAK, 10.11.2016. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Angelina Ilic Stepic
MODAL QUANTUM LOGIC WITH PROBABILITY


ČETVRTAK, 24.11.2016. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Kaplar, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
NON-AXIOMATIC LOGIC AND CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEMS
Abstract: Clinical decision support systems (CDSS) are systems designed to assist physicians and other health professionals with clinical decision-making tasks such as establishing a diagnosis or determining the appropriate course of therapy. In order to model and automatize such complex tasks, a CDSS system needs to have human-like reasoning capabilities. It must, as humans often do, be able to handle imprecision, uncertainty, and limited knowledge resources about every possible aspect of the problem being solved. Non-Axiomatic Logic (NAL) is an Artificial General Intelligence (AGI) framework designed for intelligent reasoning with insufficient background knowledge and physical resources. This lecture provides an overview of the challenges and state-of-the-art approaches in CDSS design while underlining the potential uses of NAL in this context.


Beograd, 2016.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković