ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za novembar 2017.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 02.11.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Raskovic, Matematički institut SANU
O JEDNOM USPELOM SUSRETU DVA RAZLICITA TIPA BESKONACNOSTI


ČETVRTAK, 16.11.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Veljko Vujičić, Matematički institut SANU
RAZGRANICENJE VEKTORA I TENZORA


ČETVRTAK, 30.11.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milos Milovanovic, Matematički institut SANU
DINAMICKI IDENTITET BRAUVEROVOG KONTINUUMA
Brauverov intuicinozam razmatramo u pojmovima fizike kompleksnih sistema nalazeci da njegov dimanicki aspekt odgovara prisustvu vremenskog operatora koji je sedamdesetih godina proslog veka uveo Ilya Prigogine. Primenjena na zasnivanje kontinuuma, naznacena analogija razotkriva statisticki pristup ovom problemu dovodeci do modela primenljivih u obradi signala i fraktalnoj geoemtriji.Beograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković