ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za NOVEMBAR 2018.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

CETVRTAK, 01.11.2018. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Raskovic
MISAONO VIDJENJE POSVECENO SLAVISI PRESICU - RAZVOJ POJMA BESKONACNO MALECETVRTAK, 22.11.2018. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Paola Glavan, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveuciliste u Zagrebu
EPISTEMIOLOŠKA TEMPORALNA LOGIKA ZA OPIS DISTRIBUIRANIH PROTOKOLA
Za epistemiolosku temporalnu logiku definira se aksiomatski sistem i semantika te pokazuje teorem korektnosti i jake potpunosti. Zatim se promatraju Blockchain i Chord protokol, daje se njihov opis pomocu epistemioloske temporalne logike, te dokazuju neka znacajna svojstva tih protokola. Ovo je zajednicki rad sa Bojanom Marinkovicem i Zoranom Ognjanovicem.


CETVRTAK, 29.11.2018. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet
SRPSKI JEZIK - JEDAN POGLED U PROŠLOST
Predavanje se nastavlja na prethodna koja je predavač održao na ovom seminaru. Biće reči o etimologijama nekih reči kao što su MANASTIR, TERMOPILI i još nekih, koje po mišljenju predavača imaju pogrešno objašnjenu etimologiju u zvaničnim knjigama.


Beograd, 2018.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković