ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za oktobar 2008.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 03.10.2008. U 15:15
Danijela Pamtlona (Portugalija)
KAKO ROBOT VIDI?ČETVRTAK, 10.10.2008. U 15:00
Miloš Milošević
KAKO STAVITI VEROVATNOSNE OPERATORE I UPOBIČAJENE KVANTIFIKATORE ZAJEDNO I DEOČETVRTAK, 17.10.2008. U 15:00
Miloš Milošević
KAKO STAVITI VEROVATNOSNE OPERATORE I UPOBIČAJENE KVANTIFIKATORE ZAJEDNO II DEOČETVRTAK, 24.10.2008. U 15:00
Milorad Tošic
O VIKIPEDIJIČETVRTAK, 31.10.2008. U 15:00
Dragan Doder
VEROVATNOSNE LOGIKE I VEROVATNOSNE MREŽE I DEO

Beograd, 2008.
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković