ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za oktobar 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.



ČETVRTAK, 3.10.2013. U 15:00
Angelina Ilic-Stepic
PREDSTAVLJANJE RADA:
GLAUBER DE BONA, FABIO GAGLIARDI COZMAN, MARCELO FINGER TOWARDS CLASSIFYING PROPOSITIONAL PROBABILISTIC LOGIC
(THE SIXTH WORKSHOP ON COMBINING PROBABILITY AND LOGIC PROGIC 2013



ČETVRTAK, 10.10.2013. U 15:00
Miodrag Raskovic
O JEDNOJ KLASI FUNKCIONALNIH JEDNACINA

ČETVRTAK, 17.10.2013. U 15:00
Miodrag Raskovic
LOGIKE SA $\SIGMA$-KONACNOM MEROM

ČETVRTAK, 24.10.2013. U 15:00
Miodrag Raskovic
LOGIKE SA $\sigma$-KONACNOM MEROM (nastavak predavanja koje je odrzano 17.10.2013.)


ČETVRTAK, 31.10.2013. U 15:00
Marija Boricic
MODELI VEROVATNOSNOG RACUNA SEKVENATA

Definisacemo pojam neprotivrecne teorije u verovatnosnom racunu sekvenata, kao i modele u odnosu na koje je taj racun potpun.





Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković