ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za OKTOBAR 2018.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

PETAK, 12.10.2018. u 12:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Natasa Milosavljevic (Glisovic)
DISTANCES BETWEEN FORMAL THEORIES
Authors: Michele Friend, Mohamed Khaled, Koen Lefever and Gergely Szekely In the literature, there have been several methods and definitions for working out if two theories are "equivalent" (essentially the same) or not. In this article, we do something subtler. We provide means to measure distances (and explore connections) between formal theories. We define two main notions for such distances. A natural definition is that of axiomatic distance, but we argue that it might be of limited interest. The more interesting and widely applicable definition is that of conceptual distance which measures the minimum number of concepts that separate two theories. For instance, we use conceptual distance to show that relativistic and classical kinematics are distinguished by one concept only. We also develop further notions of distance, and we include a number of suggestions for applying and extending our project. We end with a philosophical discussion of the significance of these approaches. (https://arxiv.org/abs/1807.01501, 26kb)


CETVRTAK, 18.10.2018. u 12:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Raskovic i Veljko Vujicic
NASA SECANJA O TADIJI PEJOVICUCETVRTAK, 25.10.2018. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Raskovic
MISAONO VIDJENJE POSVECENO SLAVISI PRESICU - RAZVOJ POJMA BESKONACNO MALEBeograd, 2018.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković