ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za septembar 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.ČETVRTAK, 5.09.2013. U 15:00
Dragan Doder
O VEROVATNOSNOJ ARGUMENTACIJI


ČETVRTAK, 12.09.2013. U 15:00
Vladimir Stojanovic
POLINOMIZACIJA BULOVIH FUNKCIJA I NJIHOVA PRIMENA U NEURONSKIM MREZAMA

ČETVRTAK, 19.09.2013. U 15:00
Miodrag Raskovic
125 GODINA OD RODJENJA SIME MARKOVICA (1888-1939)

Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković