ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za septembar 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 11.9.2014. U 15:00
Nenad Stojanovic
NEKE MOGUCE PRIMENE VEROVATNOSNIH LOGIKA U DRUSTVENIM NAUKAMA


ČETVRTAK, 18.9.2014. U 15:00
Natasa Glisovic
SISTEM ZA PODRSKU ODLUCIVANJU U MEDICINI


ČETVRTAK, 25.9.2014. U 15:00
Nebojsa Ikodinovic
FORSING SA SLUCAJNIM PROMENLJIVIMA

Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković