ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za april 2012.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 2.04.2012. U 18:00
Andrej Jandrić (Filozofski fakultet, Beograd)
VITGENŠTAJN KAO PRETEČA PRIRODNE DEDUKCIJE

Rezime. Vitgenstajn (Wittgenstein) je u svojim ranim spisima -- Tractatusu logico-philosophicusu, Beleznicama 1914-1916. i Beleskama diktiranim Muru -- kao i u razgovorima koje je dvadesetih godina proslog veka vodio sa Slikom (Schlick), kritikovao aksiomatski pristup u logici i shvatanje logike kao sistema istina. Umesto toga, naglasavao je znacaj pravila. Iako u njegovim delima nema formalnih rezultata, mnoge Vitgenstajnove ideje slicne su Gencenovim i najbolje ih je razumeti kao anticipaciju prirodne dedukcije i dokazno-teorijske semantike.

OBAVESTENJA:

Ukoliko ne zelite da primate obavestenja o ovom seminaru na Vasu elektronsku adresu porucite, molim Vas, to u odgovoru na ovu poruku. A ukoliko bi pak neko voleo da dobija ta obavestenja, a nije dobio ovo, njegova ce adresa sa zadovoljstvom biti dodata na listu.Beograd, 2012.g.
Kosta Dosen, rukovodilac Seminara