ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za decembar 2011.

Predavanja Seminara se odrzavaju u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja (tacno u pola cetiri, bez kasnjenja od cetvrt sata).

PETAK, 16.12.2011. U 15:30
Novak Novaković (Matematički institut, Beograd)
ALGEBARSKA SEMANTIKA DOKAZA U KLASIČNOJ LOGICI

Rezime. I pored nedavnih znacajnih proboja u oblasti, formulisanje uspesne kategorijalne ili denotativne semantike za dokaze klasicne logike i dalje predstavlja centralni otvoren problem opste teorije dokaza. Glavni deo predavanja demonstrira vezu pojma Frobenijusovih algebri sa tim problemom. Frobenijusove algebre su u novije vreme intenzivno izucavane zbog njihove veze sa topoloskim kvantnim teorijama polja u matematickoj fizici. U logici, ove algebarske strukture vode ka novom pristupu standardnim pitanjima teorije dokaza i ka formulaciji pojma resursa za sisteme Gencenovog tipa za klasicnu logiku.

Materijal koji ce biti prikazanan predstavlja deo doktorske disertacije odbranjene u novembru na institutu INRIA u Nansiju u Francuskoj.

OBAVEŠTENJA:

Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme. Za obavestenja preko elektronske poste obratite se na adresu: seminar_logika@mi.sanu.ac.rs.Kosta Došen, rukovodilac Seminara