ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za decembar 2014.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.

Na Seminaru za opstu teoriju dokaza u decembru 2014. treba da se odrze sledeca dva predavanja posvecena Joakimu Lambeku:Ponedeljak, 1. decembar, u 18:00
Kosta Dosen, Filozofski fakultet i Matematicki institut, Beograd
DEDUKTIVNA POTPUNOST

Rezime: Kroz opis i razradu Kari-Hauardove korespondencije u teoriji kategorija, Lambek je pojacao i uopstio teoremu dedukcije. Njegov rezultat moze da se shvati kao opis jednog znacajnog adjunkcionog fenomena u logici. U ovom predavanju, koje ne pretpostavlja vise od osnovne logike, bice dat uvod u taj rezultat i pojmove potrebne da se on razume (o cemu detaljniji pregled moze da se nadje na adresama: http://www.mi.sanu.ac.rs/~kosta/Dosen%20radovi/%5BP%5D%5B40%5D%20Deduc 20Completeness.PDF i http://arxiv.org/pdf/math/0111061v1.pdf ).

Ponedeljak, 15. decembar, u 18:00
Milos Adzic, Filozofski fakultet, Beograd
BESKONACNA RACUNALJKA: LAMBEKOVA MASINA ZA RACUNANJE

Rezime: Lambek je 1961. godine uveo jedan novi pojam izracunljivosti preko beskonacnog abakusa (racunaljke sa zicama i kuglicama), koji je pojednostavio jedan ranije uvedeni pojam, a ekvivalentan je pojmu izracunljivosti preko Tjuringovih masina. Ovo predavanje ce biti posveceno tom Lambekovom shvatanju izracunljivosti.

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************