ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za decembar 2015.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 28. decembar, u 18:00
Milos Adzic, Filozofski fakultet, Beograd
GEDEL O APSOLUTNOM DOKAZU I LOGICI POJMOVA

Rezime. Medju mnogim vaznim temama kojima se Kurt Gedel posvetio u svojim razgovorima sa Hao Vangom, dve se izdvajaju kao posebno zanimljive. Prva se tice pojma apsolutnog dokaza a druga njegove intenzionalne logike pojmova, koja bi, kada bude razvijena, trebalo da ojaca pojmovni realizam koji je zastupao.
Neke od Gedelovih opaski o ovim temama ce nam posluziti kao inspiracija i pokusacemo da ga interpretiramo sa stanovista savremene logike a posebno teorije dokaza.OBAVESTENJE: Na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 24. do 26. aprila ce se odrzati Druga beogradska postdiplomska konferencija iz filozofije i logike:

https://2ndbelgradephilosophy.wordpress.com/

U okviru konferencije ce se, u nedelju 26. aprila, odrzati Simpozijum iz teorije dokaza koji se organizuje zajedno sa Seminarom za opstu teoriju dokaza.

Program Simpozijuma mozete pronaci na ovom linku .

Abstrakti radova se nalaze na ovom linku .

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************