ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za februar 2014.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 24. februar, u 18:00
Danko Ilic
O NEKIM KONSTRUKTIVNIM PROSIRENJIMA INTUICIONISTICKE PREDIKATSKE LOGIKE

Rezime: Bice predstavljeni rezultati o prosirenju Kari-Hauardove korespondencije na neke intermedijalne logike sa disjunktivnim i egzistencijalnim svojstvom. Ti rezultati se ticu Cercove teze i izracunljivosti, a imaju i svoju modelsko-teorijsku stranu, gde su u vezi sa otvorenom indukcijom za Kantorov prostor.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************