ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za maj 2012.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.PONEDELJAK, 14.05.2012. U 18:00
Silvia Gilezan (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)
RAČUNSKE INTERPRETACIJE INTUICIONISTIČKE I KLASIČNE LOGIKE

Rezime

Osnovna veza izmedju logike i racunanja poznata kao Kari-Hauardova (Curry-Howard) korespondencija, ili jos kao paradigma ,,formule kao tipovi'', ili ,,dokazi kao termi'', ili ,,dokazi kao programi'', povezuje logicke sisteme sa racunarskim. Bice prikazane i uporedjene takve racunske interpretacije intuicionisticke i klasicne logike u prirodno-dedukcijskom i sekventnom kontekstu.

Pregledni rad: S. Ghilezan, S. Likavec: Computational interpretations of logic, Zbornik radova, Matematicki institut SANU, 12(20): 159-215 (2009) http://elib.mi.sanu.ac.rs/pages/browse_issue.php?db=zr&rbr=20 http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/zr/20/n020p159.pdf

PONEDELJAK, 28.05.2012. U 18:00
Kosta Došen (Filozofski fakultet i Matematički institut, Beograd)
TEORIJA DEDUKCIJE (PREDAVANJE ZA ŠIRU PUBLIKU U MESECU POPULARIZACIJE MATEMATIKE)

Rezime

Matematika je prevashodno deduktivna nauka, a logika bi po tradicionalnom shvatanju bila nauka o dedukciji. Te dve drevne nauke, koje bi prema tome trebalo da budu upucene jedna na drugu, nisu medjutim mnogo saradjivale sve do devetnaestog veka, kada se veci i znacajnij deo logike preselio iz filozofije u matematiku. Ta selidba, veoma uspesna i za logiku i za matematiku, i za filozofiju, nije medjutim dovela do toga da znacajniji deo logike bude teorija dedukcije. Mnoge oblasti matematicke logike, vecina njih, to nisu. Ta moderna logika nije vise mlada nauka, i u mnogim njenim oblastima dostignut je izgleda vrhunac, ali je ona njena oblast koja se moze nazvati teorijom dedukcije, opsta teorija dokaza, jos uvek u usponu.

OBAVESTENJA:

Ukoliko ne zelite da primate obavestenja o ovom seminaru na Vasu elektronsku adresu porucite, molim Vas, to u odgovoru na ovu poruku. A ukoliko bi pak neko voleo da dobija ta obavestenja, a nije dobio ovo, njegova ce adresa sa zadovoljstvom biti dodata na listu.Beograd, 2012.g.
Kosta Dosen, rukovodilac Seminara