ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za maj 2013.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 20. maj, u 18:00
Zoran Petric, Matematicki institut i Matematicki fakultet, Beograd
GRAFOVI ZA PRAVILO SECENJA U PLURALNIM SEKVENTNIM SISTEMIMA

Rezime: Na predavanju ce biti reci o pravilu secenja u sekventnim sistemima koji dozvoljavaju vise formula zdesne strane simbola $\vdash$ a u kojima nije predvidjeno pravilo permutacije. Ukoliko u nekom izvodjenju u tako osiromasenom sistemu pratimo formule do njihovog nestajanja primenom pravila secenja, dobijamo planarne grafove odredjenog tipa. Nas zadatak je da ih kombinatorno okarakterisemo.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************