ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za mart 2012.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja (tacno u pola cetiri, bez kasnjenja od cetvrt sata). Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.PETAK, 09.03.2012. U 15:30
Mirjana Borisavljević (Saobraćajni fakultet, Beograd)
GENCENOV HAUPTSATZ

Rezime. Polaziste ce biti Gencenov dokaz teoreme o eliminaciji secenja u sistemima sekvenata za intuicionisticku i klasicnu predikatsku logiku, dokaz znamenitog Hauptsatza. Analiziracemo karakteristike pravila visestrukog secenja (mesanje, mix), koje je korisceno u tom dokazu. Predstavicemo procedure eliminacije secenja u kojima se secenje eliminise direktno, bez koriscenja pravila visestrukog secenja. Pokazacemo veze izmedju transformacija izvodjenja koje cine te procedure i transformacija izvodjenja koriscenih u Gencenovom dokazu. Osim toga, pokazacemo i veze izmedju transformacija izvodjenja tih procedura i transformacija izvodjenja koje cine procedure normalizacije u prirodnoj dedukciji.PETAK, 16.03.2012. U 15:30
Kosta Došen (Matematički institut SANU, Beograd)
PREDAVANJE POSVEĆENO MAJKLU DAMETU

Rezime. Ime filozofa i logicara Dameta (sir Michael Dummett, 1925-2011) je jedno od centralnih u opstoj teoriji dokaza. Preminuo je na samom kraju prosle godine. Ovo predavanje ce biti posveceno njegovom zivotu i delu.

OBAVESTENJA:

Ukoliko ne zelite da primate obavestenja o ovom seminaru na Vasu elektronsku adresu porucite, molim Vas, to u odgovoru na ovu poruku. A ukoliko bi pak neko voleo da dobija ta obavestenja, a nije dobio ovo, njegova ce adresa sa zadovoljstvom biti dodata na listu.Beograd, 2012.g.
Kosta Dosen, rukovodilac Seminara