ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za mart 2014.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 17. mart, u 18:00
Novak Novakovic, Matematicki institut, Beograd
O RELATIVNOJ SLOZENOSTI IZRACUNAVANJA U PRISUSTVU SUPSTITUCIJE I CEJTINOVE EKSTENZIJE

Rezime: Velicina dokaza u nekom formalnom sistemu je od znacaja za primene kao sto su automatsko izvodjenje ili provera teorema formalnih matematickih teorija. Na predavanju ce biti predstavljeni rezultati koji se ticu relativne slozenosti dokaza u hilbertovskim sistemima u odnosu na sisteme sekvenata za klasicnu iskaznu logiku, sa posebnim osvrtom na dva mehanizma sazimanja dokaza -- supstitucije kao pravila izvodjenja i Cejtinove ekstenzije, odnosno koriscenja skracenica u dokazu.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************