ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za mart 2016.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 28. mart, u 18:00
Jovana Kostic Filozofski fakultet, Beograd
GEDEL I FORMALNI JEZIK

Rezime. Kurt Gedel je u filozofiji matematike zastupao specificnu vrstu realistickog stanovista prema kojem, pored matematickih objekata kao sto su brojevi i skupovi, i matematicki pojmovi objektivno postoje. Razumevanje tih pojmova ima, prema Gedelu, znacajnu ulogu u dolazenju do matematickog saznanja. Na predavanju ce biti razmotreno kakav bi znacaj Gedel mogao da pripise jeziku za razumevanje objektivno postojecih matematickih pojmova. Posebna paznja ce, pri tom, biti posvecena ulozi dokaza, kao i jezika pomocu kojeg su oni formulisani.

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************