ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za novembar 2014.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.

Na Seminaru za opstu teoriju dokaza u novembru 2014. treba da se odrze sledeca dva predavanja posvecena Joakimu Lambeku:Ponedeljak, 3. novembar, u 18:00
Kosta Dosen, Filozofski fakultet i Matematicki institut, Beograd
LAMBEKOVE ZASLUGE U LOGICI

Rezime: Joakim Lambek (1922-2014) je otac kategorijalne teorije dokaza, i jedan od glavnih autora u opstoj teoriji dokaza -- za neke najglavniji. Osim sto je povezao Gencenove metode sa teorijom kategorija, dao je veoma znacajan kategorijalni opis Kari-Hauardove korespondencije. Uveo je neke od najznacajnijih supstrukturalnih logika, koje nose njegovo ime, i nagovestio druge. Osim toga, dao je znacajan doprinos teoriji izracunljivosti preko pojma izracunljivosti sa abakusom (racunaljkom sa kuglicama). Van logike, znacajan je njegov rad u algebri, teoriji kategorija i teorijskoj lingvistici, a bavio se i teorijskom fizikom i filozofijom matematike. Pisao je i o istoriji matematike. Profesor Lambek je preminuo juna ove godine. Ovo predavanje ce biti posveceno njegovom zivotu i delu.

Ponedeljak, 17. novembar, u 18:00
Zoran Petric, Matematicki institut i Matematicki fakultet, Beograd
KADA SU DVA DOKAZA EKVIVALENTNA?

Rezime: Naslov ovog predavanja je naziv jednog poglavlja iz Lambekovog rada Deductive Systems and Categories I (Mathematical Systems Theory 2, 1968, pp. 287-318). Polazeci od tog rada, bice prikazane glavne ideje koje su tada postavile osnove kategorijalnoj teoriji dokaza. Na predavanju ce biti reci o Lambekovom sintaksnom racunu, reziduiranim kategorijama, principu uopstavanja i vezi sa koherencijom.

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************