ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za novembar 2016.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.PONEDELJAK, 28.11.2016. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Goran Rujevic, Filozofski fakultet, Novi Sad
LOGIKA I FIZIKA
Rezime: Bice razmotren jedan od najvaznijih pokusaja da se logika upotrebi za resavanje problema nastalih u fizici, i to ne samo preko formalizacije, nego i preko teorijskog okvira za tumacenje fizickih fenomena. Radi se o Rajhenbahovom pokusaju da za resavanje takozvanih „kauzalnih anomalija“ kopenhaske interpretacije kvantne mehanike upotrebi Lukasjevicevu trovalentnu logiku prosirenu dodatnim pravilima za negaciju i implikaciju. Interakcija logike i fizike se proucava i u savremenoj filozofiji.

 

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************