ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za oktobar 2015.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 26. oktobar, u 18:00
Radmila Jovanovic, Filozofski fakultet, Beograd
SEMANTIKE TEORIJE IGARA

Rezime. Prvu semantiku teorije igara predlozili su Lorencen i Lorenc pedesetih godina dvadesetog veka i nazvali je *logika dijaloga*. Godine 1968. Hintika i Sandu razradili su drugaciju takvu semantiku, koja je vezana za teoriju modela i poznata pod imenom *game-theoretical semantics*. Pocetkom devedesetih godina oni su obratili paznju na teoriju igara sa nepotpunim informacijama, sto je dovelo do formulisanja takozvane *independence-friendly logic*. Mada se za nju tvrdi da je logika prvog reda, njen jezik po svojoj ekspresivnosti prevazilazi jezik klasicnog predikatskog racuna u toj meri da cini nemogucom potpunu aksiomatizaciju. U ovom predavanju bice pokazano da za postizanje Hintikinih ciljeva nije neophodno (ni pozeljno) koristiti logiku koja nema potpunu aksiomatizaciju, i za koju nije moguce formulisati odgovarajucu teoriju dokaza.OBAVESTENJE: Na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 24. do 26. aprila ce se odrzati Druga beogradska postdiplomska konferencija iz filozofije i logike:

https://2ndbelgradephilosophy.wordpress.com/

U okviru konferencije ce se, u nedelju 26. aprila, odrzati Simpozijum iz teorije dokaza koji se organizuje zajedno sa Seminarom za opstu teoriju dokaza.

Program Simpozijuma mozete pronaci na ovom linku .

Abstrakti radova se nalaze na ovom linku .

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************