ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za oktobar 2013.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 21. oktobar, u 18:00
Vlasta Sikimic
KA DOKAZNO-TEORIJSKOM PRISTUPU DINAMICKIM LOGIKAMA

Rezime: Standardne formalizacije logika sa dinamickim modalnostima pokazuju se kao nezadovoljavajuce u odnosu na kriterijume dokazno-teorijske semantike. Bice izneti argumenti u prilog ovoj tezi, da bi potom bilo uvedeno poboljsanje displej racuna za jednu dinamicku logiku. Konacno, bice ispitani neki od kriterijuma dokazno-teorijske semantike u svetlu ovog poboljsanja.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************