ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za septembar 2015.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 28. septembar, u 18:00
Pierre-Louis Curien, CNRS, Universite Paris Diderot and INRIA
SEQUENTIAL ALGORITHMS, OLD AND NEW

Abstract: Sequential algorithms (Berry and Curien, 1978) were originally introduced to provide an account of sequentiality in the lambda-calculus, and in the language PCF (a skeleton of a functional programming language, based on lambda-calculus, with unlimited recursion and arithmetic primitives), in the context of the quest for a fully abstract model for this language, i.e. a model in which two programs receive the same interpretation if and only if they are observationally equal. Sequential algorithms predate the tide of game semantics of the 1990.s. This talk will offer an introduction to sequential algorithms under their various equivalent presentation---as programs, as configurations of a cds, as abstract pairs (function, computation strategy), as observationally sequential function, as bistable functions. The new part will consist in the discussion of applications of this model to proving properties of primitive recursive algorithms.OBAVESTENJE: Na Filozofskom fakultetu u Beogradu od 24. do 26. aprila ce se odrzati Druga beogradska postdiplomska konferencija iz filozofije i logike:

https://2ndbelgradephilosophy.wordpress.com/

U okviru konferencije ce se, u nedelju 26. aprila, odrzati Simpozijum iz teorije dokaza koji se organizuje zajedno sa Seminarom za opstu teoriju dokaza.

Program Simpozijuma mozete pronaci na ovom linku .

Abstrakti radova se nalaze na ovom linku .

***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************