ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za APRIL 2018.
SREDA, 25.04.2018. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet, Beograd
FORMULA E=mc2 – ISTORIJA I KONTRAVERZE
Rezime: Formulu o ekvivalenciji mase i energije mnogi smatraju najvažnijom formulom koja je do sada otkrivena u fizici, dok je sama ideja o konverziji mase u energiju i obratno, mnogo starija. Autorstvo ove formule se ubičajeno pripusuje Albertu Ajnštajnu, ali je malo poznato da oko toga postoje sporenja. Na predavanju će biti reči o nastanku ove formule kao i kontraverzama koje je prate. Predavanje je nastavak predavanja o nastanku specijalne teorije relativnosti koje je predavač ranije. održao na ovom seminaru.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara