ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za NOVEMBAR 2017.
SREDA, 15.11.2017. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milan S. Dimitrijević, Astronomska opservatorija, Beograd
MILUTIN MILANKOVIĆ I TAJNA LEDENIH DOBA
Rezime: Početkom XX veka, velika naučna zagonetka bila su periodična velika zahlađenja u Evropi, kada je, u najvećim naletima hladnoće, u mnogim mestima na starom kontinentu bilo kao danas na Antarktiku. Milutin Milanković je najznamenitiji srpski astronom a po nekima i naš najistaknutiji naučnik, koji se zainteresovao za ovaj problem i 1909. godine, počinje rad na istraživanju astronomskih uzroka koji utiču na nastanak ledenih doba. Da bi rešio ovu zagonetku analizirao je uticaj tri astronomska uzroka koji su se odražavali na različite promene klime na Zemlji, a to su:

  1. Promene nagiba Zemljine ose između 22,1° i 24,5° sa periodom od 41.000 godinu, usled čega se menjaju uslovi osunčavanja na nekoj izabranoj tački na površini naše planete.
  2. Precesija (koja ima više uzroka) a usled koje se prolećna ili gama tačka (tačka na nebu u kojoj se prividno nalazi Sunce u trenutku početka proleća) pomera duž prividne godišnje Sunčeve putanje, sa periodom, čija je prosečna vrednost u poslednjih 600.000 godina, koje je razmatrao Milanković (kada se svi uzroci uzmu u obzir), 22.000 godina, što utiče na trajanje godišnjih doba.
  3. Promena ekscentričnosti Zemljine putanje oko Sunca sa periodom od 100.000 godina, usled čega se menja udaljenost od Sunca, što ima uticaj i na trajanje godišnjih doba.
U predavanju će biti razmotreni i analizirani astronomski faktori koji dovode do periodične pojave ledenih doba i rad Milutina Milankovića na rešenju tajne njihovog nastanka.


SREDA, 29.11.2017. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Mateljević, Matematički fakultet, Beograd
LORENTZ TRANSFORMATION, MATHEMATICAL MODELS RELATED TO STR
Rezime: We try to make a mathematical model which is motivated by STR and try to give a rigorous proof from mathematical point of view of LT-formula.
We outline a few short derivations of the formula for Lorentz transform. Our derivations are based on the concept of length of moving rods and simple Principle of synchronization of clocks. For the subject see [1,2] and references cited there.

  1. Rodrigo de Abreu and Vasco Guerra, Speakable and unspeakable in special relativity. I.Synchronization and clock rhythms. vixra.org/pdf/1306.0179v1.pdf
  2. Benjamin Crowell, General Relativity, Light and Matter, 2009, www.lightandmatter.com
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara