ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2004. GODINE

Utorak, 06.04.2004. u 14:15, Sala 201, FON:

Dusan Tosic sa saradnicima, Matematicki fakultet, Beograd
GENETSKI ALGORITMI

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 13.04.2003. u 14:15, SALA 201, FON:

Milica Vuckovic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
PRETRAZIVANJE ONTOLOSKI HETEROGENIH TEKSTUALNIH RESURSA NA WEB-U ZASNOVANO NA PEER-TO-PEER ARHITEKTURI

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 20.04.2004. u 14:15, sala 2 MI SANU:

Vera Kovacevic-Vujcic, Mirjana Cangalovic, FON, Milan Drazic, Matematicki fakultet, Nenad Mladenovic, MI SANU, Beograd
HEURISTIKE ZA GLOBALNU NEPREKIDNU OPTIMIZACIJU BAZIRANE NA VNS

Sadrzaj: U saopstenju ce biti opisana primena metodologije Metode promenljivih okolina (Variable Neighborhood Search - VNS) na globalnu optimizaciju neprekidnih nelinearnih funkcija veceg broja promenljivih. Opsti VNS algoritam je implementiran u sklopu softverskog paketa GLOB. Numericki eksperimenti su izvedeni kako na standardnim test funkcijama iz literature tako i na klasi NP-teskih problema iz prakse. Dobijeni rezultati potvrdjuju velike mogucnosti primenjenih heuristika.

Utorak, 26.04.2004. u 14:15, sala 201, FON:

Danilo Pesic, Perihard inzenjering, Beograd
PROIZVODNJA PERIFERNOG HARDVERA U NASIM USLOVIMA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic