ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2005. GODINE

U ovom semestru sastanci Seminara za primenjenu i industrijsku matematiku će se održavati na Fakultetu organizacionih nauka po dole navedenom rasporedu. U Sali 2 Matematickog Insituta održavaće se samo vanredni sastanci, o čemu ce učesnici biti posebno obaveštavani.

Utorak, 05.04.2005. u 14:15, Sala 212, FON:

Trajko Petrović
ROBUSNA REGULACIJA DETERMINISTIČKI I STOHASTIČKI UPRAVLJIVIH DC/DC KONVERTORA

(zajednički sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON--a)

Utorak, 19.04.2005. u 14:15, sala 201 FON:

Milan Stanojević
VIŠEKRITERIJUMSKI PROBLEMI KOMBINATORNE OPTIMIZACIJE

(zajednički sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON--a)RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić