ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2002. GODINE

Utorak, 3.12.2002. u 14:15, Sala 212, FON, Bgd:

Milos Kovacevic, Gradjevinski fakultet, Beograd
AUTOMATSKA KLASIFIKACIJA WEB STRANA PRIMENOM VIZUELNE ANALIZE PRIKAZA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 10.12.2002. u 14:15, biblioteka MI SANU :

Slobodan Simic, Elektrotehnicki fakultet, Beograd
PROGRAMSKI PAKET "GRAPH"

Sadrzaj: Na sastanku ce biti prikazan interaktivni programski sistem "Graph", ekspertni sistem za teoriju grafova. Njegove mogucnosti ce biti demonstrirane konkretnim primerima na racunaru.

Utorak, 17.12.2002. u 14h, sala 212 FON :

Sinisa Vlajic, Vidojko Ciric, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
NOVA DEFINICIJA UZORA NA OSNOVU KONCEPATA SIMETRIJE, MODELIRANJEM OSOBINA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 24.12.2002. u 14:15, biblioteka MI SANU :

Branimir Reljin, ETF, Irini Reljin, Visa tehnicka PTT skola i ETF, Gordana Jovanovic, Savezni hidrometeoroloski zavod, Beograd
PRIMENA LINEARNIH I NELINEARNIH METODA ANALIZE TELEKONEKCIJE KLIMATSKIH SIGNALA EL NINJO I NAO SA PARAMETRIMA KLIME U JUGOSLAVIJI

Sadrzaj: U globalnom, haoticnom i osetljivom klimatskom sistemu uocene su simultane varijacije meteoroloskih parametara (telekonekcija) El Ninja (centralni Pacifik), Severnoatlantske oscilacije (NAO) i klimatskih pojava u nasoj zemlji. U dokazivanju ovih povezanosti korisceno je vise metoda analize klimatskih signala: linearne metode EOF (empirijske ortogonalne funkcije, poznate i kao PCA -- principal component analysis) i FFT (brza Furijeova transformacija), kao i nelinearne: fraktalna geometrija, multifraktalna analiza, neuralne mreze. Neki od ovih metoda su po prvi put korisceni za analizu klime u SRJ, a neki i prvi put na meteoroloske podatke uopste.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic