ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA FEBRUAR 2012. GODINE

Utorak, 21.02.2012. u 14:15, sala 301f, MI:

Marija Kuzmanovic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
PLANIRANJE KONKURENTNE LINIJE PROIZVODA NA BAZI KONDZOINT PODATAKA

Rezime: U okviru predavanja bice predstavljen originalni pristup planiranju optimalne linije proizvoda u konkurentnim uslovima, baziran na podacima kondzoint analize. Problemi planiranja optimalne linije proizvoda formulisani su kao modeli celobrojnog programiranja. Za date modele definisan je Nesov ekvilibrijum, a predlozene su i procedure za njegovo dostizanje. Pored toga, predlozena je i originalna dvofazna procedura za odredjivanje optimalne baze diferenciranja proizvoda za homogeno trziste. Modeli i procedure su testirani na ilustrativnom primeru cime je potvrdjena njihova upotrebna moc u praksi.

Utorak, 28.02.2012. u 14:15, sala 301f, MI SANU:

Jovana Dadic i Ema Neskovic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
MODEL ZA OBEZBEDJIVANJE CISTE VODE I SANITARIJA NAJNIZIM SLOJEVIMA DRUSTVA

Rezime: U svetu 1.1 milijarda ljudi nema pristup cistoj vodi, dok oko 2 milijarde ljudi nemaju pristup sanitarijama. Ovo su glavni uzroci razlicitih oboljenja, kao i visokog procenta smrtnosti kod male dece koja su izlozena ovom problemu. Problem se pre svega odnosi na peri-urbane i urbane siromasne krajeve (slamovi, favele, ...), a utice najvise na zene i devojcice. Poslovni model koji predlazemo ce na efikasan nacin i uz minimalne troskove, obezbediti dostupnost ciste vode i sanitarija ljudima koji nemaju pristup istim i na taj nacin takodje i poboljsati socijalnu i ekonomsku situaciju stanovnika nerazvijenih delova sveta. Model je sacinjen iz tri dela. Prvi deo se tice podsticanja preduzetnistva. Domacinstvima se daje prilika da se organizuju u grupe sa drugim domacinstvima i na taj nacin postanu kreditno sposobni da uzmu kredit za pumpu za vodu ili instalacije za sanitarije. Nakon toga, domacinstvo koje je uzelo kredit postaje preduzetnik, na taj nacin sto pruza usluge dostave vode ostalim domacinstvima ili pruza usluge koriscenja sanitarija. Drugi deo jeste predlog inovativnog modela finansiranja, koji se bazira na konceptu produzenog kredita. Treci deo je vezan za edukaciju. Celokupan model je podrzan informacionim tehnologijama, kako bi se obezbedila dostupnost informacija na svim nivoima. Kalkulacija pokazuje da sa pocetnim ulaganjima od 16 miliona dolara, nas model obezbedjuje prodor do 100 miliona ljudi za 5 godina.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić